The Westin Mumbai, Powai Lake

Location
#2 & 3B, near Chinmayanand Ashram, Powai, Mumbai, Maharashtra 400087
Other Hotels in Mumbai
Hotels in Other Regions